RovSMS

Registrering för SMS-tjänst till jaktledare 2014

Registreringen för RovSMS för 2014 är öppen. I år är det Värmland och Örebro  länsstyrelser som tillhandahåller tjänsten.

 

Jakttider för björn, varg och lodjur

Se sida för resp. län.

 

SMS ska förenkla rovdjursjakten

Den jaktledare som önskar ta del av tjänsten kan registrera sig genom att klicka på länken nedan. Du får SMS-meddelande om avskjutningsläget när en varg eller ett lodjur fällts i ditt län under licensjakten.

 

OBSERVERA! RovSMS ersätter inte Naturvårdsverkets/Länsstyrelsens villkor för jakten. Jaktledaren ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakten bedrivs. Du ska också utan dröjsmål anmäla när ett djur är påskjutet.

Läs igenom info. från din Länsstyrelse innan du registrerar dig.

© 2012, Nordic Industry Consulting AB