Örebro

Publicerad 2014-12-15

Vargjakt i två av länets revir:
Mårdshyttan och Nora

Jakt på varg i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län har den 28 november 2014 tagit beslut om jakt på 12 vargar. Vargreviren Mårdshyttan och Nora ingår i jakten.

Beslutet är fattat med stöd av Naturvårdsverkets beslut (2014-10-30, NV-06561-14) om delegering av beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Jakt får endast ske inom angivet område, se karta. Varg får fällas oavsett djurets kön och ålder. Ungdjur bör dock av jaktetiska skäl i möjligaste mån fällas före föräldradjur.

Jakten startar den 9 januari 2015 och pågår till den 15 februari 2015, eller till dess att Länsstyrelsen avbryter jakten.

Tidigare har Naturvårdsverket tagit beslut om vargjakt. Från och med i år är beslutet om vargjakt delegerat till Länsstyrelsen.

En ansvarig jaktledare ska utses inför varje jakttillfälle. Jaktledaren ska registrera sig i Naturvårdsverkets jägarregister samt hos Länsstyrelsen innan jakt påbörjas. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Samtliga jägare ansvarar för att ta del av de villkor och bestämmelser som anges i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg, se länk nedan.

Länkar

Beslut om licensjakt efter varg i Örebro län 2015

Karta över jaktområde

Mera info. om vargjakten i Örebro län

 

Presskontakt:

Karin Stenström. Tel. 010-224 82 68, 070-639 30 52

För mer info:

Magnus Eklund, Avdelningschef Miljö. Tel. 010-224 87 40,  070-619 39 19

Marina Skoglund, Enhetschef Art och vilt. Tel. 010-224 86 38,  070-338 72 95

 

 

© 2012, Nordic Industry Consulting AB