Värmland_old

Registrering för SMS-tjänst till jaktledare 2013

 

SMS ska förenkla rovdjursjakten

Den jaktledare som önskar ta del av tjänsten kan registrera sig genom att klicka på länken nedan. Du får SMS-meddelande om avskjutningsläget när en varg eller ett lodjur fällts i ditt län under licensjakten.

OBSERVERA! RovSMS ersätter inte Naturvårdsverkets/ Länsstyrelsens villkor för jakten. Jaktledaren ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen i det område där jakten bedrivs. Du ska också utan dröjsmål anmäla när ett djur är påskjutet.

 

Registrering för jaktledare/jägare  för RovSMS

NVV:s registrering för jakt på varg och lodjur

 

Tillbaka RovSMS startsida

 


 

Beslut om licensjakt efter björn i Värmlands län år 2012

 

Område:                                      Torsby och Hagfors kommuner i Värmlands län

Jakttid:                                         21 augusti – 15 oktober 2012.

Antal björnar:                              Högst 2 st björnar får fällas.

Lst hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2012/Pages/licensjakt-efter-bjorn-i-varmland.aspx

Vilka får utföra jakten?

Person som har jakträtt i område som omfattas av detta beslut, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter bjöm. Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hundanvändning

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma bjöm får användas samtidigt.

Anmälan av fälld björn

Jaktledaren ska utan dröjsmål och senast klockan 21 samma dag djuret fällts anmäla det till Länsstyrelsen i Värmlands län.

Telefonnummer för licensjakten

Länsstyrelsen i Värmlands län har följande telefonnummer under licensjakten. Telefonsvarare för aktuell information om vad som återstår av tilldelningen: 054-19 71 51. Anmälan av fälld eller påskjuten björn: 054-19 73 75 Länsstyrelsens telefonnummer för övriga frågor 054-19 70 00

 

Läs mera på: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Jakt-och-vilt/Jakt/Jakt-pa-bjorn/


 Beslut och relaterat


På Länsstyrelsens rovdjursblogg Rovdjursförvaltning Värmland

http://rovdjur.posterous.com samt via Twitterkanalen http://twitter.com/LSTS_rovdjur kommer vi fortlöpande att ge aktuell information och fakta under licensjakten.
Läs mera…

 

Jägareförbundet i Värmland

Här i Värmland bygdes ett SMS-system upp 2010 och sjösattes vid årets jakt på lodjur. Idén kommer från Jägareförbundet här i länet och tanken är att det nya systemet ska förhindra överskjutningar i jakten…Läs mer

 

Länkar

Naturvårdsverket: Registrering av lodjursjägare.

Lst Värmland: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-och-natur/rovdjur/Pages/default.aspx

http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2012/Pages/licensjakt-efter-bjorn-i-varmland.aspx

Press:

Värmlands Folkblad: VF 2010-02-22 -  Sms mot överskjutning,VF 2010-03-04 Lojakten över

Radio Värmland (P4): Succé för jaktapportering via SMS

Svensk Jakt: SMS-tjänst rosas av Värmlandsjägarna

Jaktjournalen: Ledare april 2010

© 2012, Nordic Industry Consulting AB