Home Värmland

Värmland

Publicerad 2014-12-15

Vargjakt 2015

Vargen är omnämnd i EU:s art- och habitatdirektiv och får jagas endast under strikt kontrollerade former. Sveriges riksdag har beslutat om en regionaliserad rovdjursförvaltning. Det innebär att beslut om skyddsjakt och licensjakt delegeras till länsstyrelsen.               

Licensjakt på varg 2015

Länsstyrelsen Värmland har beslutat om licensjakt efter högst 24 vargar inom reviren Forshaga, Gårdsjö, Medskogen och Kläggen. Jakten får bedrivas från och med 9 januari till och med 15 februari eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Dessa regler gäller för jakt på varg

I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2014:24) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg kan man läsa vad som gäller vid jakt på varg.

Jaktledare

Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle. Jagar du ensam är det du själv som är jaktledare.

Jaktledaren ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister (https://jagarregistret.naturvardsverket.se) eller att ringa Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Jaktledare ska även anmäla sig till Länsstyrelsen. För att anmäla sig till oss ringer man 010-224 7605.

Anmälan av fälld eller påskjuten varg

Anmälan ska ske utan dröjsmål och senast samma dag till länsstyrelsen. Vid påskjuten varg ansvarar den som skjutit på vargen samt jaktledare för att göra en platsundersökning för att bedöma om vargen är skadad eller inte. Dessa ansvarar även för att eftersök utförs om man inte kan bedöma att den påskjutna vargen är oskadd. Telefonnumret man ringer för att anmäla fälld varg: 010-224 7605

Hur många vargar återstår på tilldelningen?

För att ta reda på hur många vargar det finns kvar på licens har länsstyrelsen en telefonsvarare som uppdateras varje gång en varg har fällts eller påskjutits. Telefonsvarare för aktuell information om vad som återstår av tilldelningen: 010-224 71 60

Läs beslutet i sin helhet via denna länkBeslut_licensjakt_20141128.pdf

Ytterligare info. finns på Länsstyrelsens hemsida.

——————————————————————————————————————————–

Publicerad 2014-08-21

Björnjakt

På torsdag den 21 augusti börjar björnjakten i Sverige. Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt efter högst två björnar i Värmlands län under 2014 och jaktområdet gäller hela länet. Jakten får bedrivas från och med den 21 augusti till och med den 15 oktober eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder), får fällas.

Jakt får bara bedrivas om en ansvarig jaktledare är utsedd vid varje jakttillfälle och vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

För jakt på björn krävs kulvapen klass 1. Vid jakt på björn får halvautomatiska vapen användas endast om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge. För andra kulvapen finns ingen sådan begränsning.

Det är tillåtet att använda hundar som är lämpliga vid björnjakt. Högst två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn eftersom jakt med hund på ett olämpligt sätt kan innebära en onödigt hög stress för den jagade björnen.

 

Björn i Värmland

Det totala antalet björnar i Värmland uppskattas till cirka 17 stycken utifrån spillningsinventeringen som genomfördes hösten 2012. Det har bekräftats att björnhonor har befunnit sig nära länsgränsen och någon enstaka gång i länet. Vi förväntar oss att kunna kvalitetssäkra en björnföryngring i länet inom de närmsta åren med tanke på björnens spridningsmönster och populationsutveckling.

Det finns kvalitetssäkrade observationer av björn även i Filipstads och Kristinehamns kommuner längre söderut i länet.

 

Rapportering och tilldelning

För att rapportera fälld björn eller ta reda på hur många björnar som finns kvar att skjuta ska dessa nummer användas:

Aktuell information om tilldelning: 010-224 71 60

Anmälan om fälld/påskjuten björn: 010-224 71 30

 

Beslutet finns att läsa på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/bjornjakt/Pages/default.aspx

 

Hälsningar Länsstyrelsen Värmland

————————————————————————

Publicerad 2013-08-21

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på björn i Värmlands län 2013.

Två björnar får skjutas i ett område som utgörs av Torsby och Hagfors kommuner. Jakten pågår från den 21 augusti – 15 oktober, eller till dess att tilldelningen har fyllts.

 

Genom Rov-sms skickas information om fällda björnar ut till anmälda jägare för att undvika överskjutning. Jaktledare är dock skyldiga att hålla sig informerade om återstående tilldelning genom att lyssna av telefonsvararen på 054-19 71 51 även om hen inte har fått något Rov-sms. Telefonnummer för anmälan av fälld eller påskjuten björn är 054-19 73 75.

 

Jaktledare under björnjakten ska ha läst beslutet om licensjakt på björn 2013 och vara införstådda med jaktledarens ansvar enligt beslutet. Beslutet finns på Länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/djur-och-natur/jakt-och-vilt/bjornjakt/Pages/default.aspx

 

Vänliga hälsningar,

Länsstyrelsen Värmland

 

————————————————————————

Publicerad 2013-03-03

Sista lodjuret är fällt i Hagfors kn.

Lojakten är därmed avlyst i Värmlands län.

Länsstyrelsen Värmlands län

——————————————————

Licensjakt av lodjur

Publicerad
2013-02-18
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Jakt och vilt, Rovdjur

 Naturvårdsverket har, med stöd av 24 b § jaktförordningen, gett Länsstyrelsen Värmland i uppdrag att fatta beslut om licensjakt på lodjur.              

I år har Naturvårdsverket överlämnat rätten att besluta om skydds- och licensjakt på högst 40 lodjur totalt, till de län som ingår i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.  I fördelningen mellan länen tilldelades Värmlands län sex lodjur.

Av denna tilldelning har ett lodjur avräknats på grund av att det redan pågår skyddsjakt på ett lodjur efter upprepade angrepp i ett hjorthägn. Fördelningen inom länet av de återstående fem lodjuren följer föregående års princip. Det innebär att Torsby och Hagfors kommuner får en tilldelning på två lodjur under den första jaktveckan, och resterande del av länet får tre lodjur. Efter första jaktveckan tas den geografiska begränsningen bort.

Lojakten pågår mellan 1-31 mars. Fram till dess fortsätter lodjursinventeringen, som bland annat ligger till grund för nästa års tilldelning.

Länsstyrelsen vill gärna ha rapporter om färska spår efter lodjur, särskilt om man tror att det är fler än ett djur i sällskap. Det bästa är att rapportera via www.s.rovobs.se. Då skickas uppgifterna ut via sms till alla spårare så att den som är närmast kan åka till platsen.

För mer information, kontakta rovdjursansvarig Maria Falkevik Tel: 054-19 70 74. E-mail: maria.falkevik@lansstyrelsen.se

—————————————

Vargjakt i två av länets revir

Publicerad
2013-01-30
Kategori
Djur & natur
Ämnesområde
Rovdjur

I dag har Naturvårdsverket beslutat att utlysa selektiv och riktad jakt på inavlad varg i sammanlagt åtta av landets vargrevir. Två av dessa berör Värmlands län.

Enligt Naturvårdsverkets beslut får en av ledarvargarna, s.k. alfavargar, och en övrig varg skjutas inom de utpekade reviren.

Naturvårdsverkets syfte med den riktade vargjakten är att förbättra vargstammens genetiska status genom att öka möjligheten till parbildning mellan mindre närbesläktade vargar. Åtgärden minskar inaveln och på sikt skapar detta en livskraftig vargstam.

Länsstyrelsens uppgift är att utöva tillsyn över jakten som börjar på fredag den 1 februari. Under 31 januari får man enbart spåra. Jägare med jakträtt i de områden som Länsstyrelsen avgränsar får jaga, förutsatt att jakträtten omfattar varg. Ansvarig jaktledare ska anmälas till Länsstyrelsen minst 24 timmar före påbörjad jakt. Jakten får pågå tills maxantalet i respektive revir fällts eller längst till den 17 februari.

Naturvårdsverket utlyser jakt inom följande revir som berör Värmlands län:

  • Värnäs
  • Brattfors

- Vi på Länsstyrelsen Värmland tycker att det är bra att vi har fått ett beslut i ärendet. Naturvårdsverket har gjort den här bedömningen och det är vår uppgift och ambition att följa deras beslut, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen Värmland. Den här lösningen är den enda alternativet till vargjakt som är politisk möjlig för tillfället. Som företrädare för Länsstyrelsen är det också den politiken som vi ska göra vårt bästa för att genomföra, säger Maria Falkevik.

 

För mer information, kontakta rovdjursansvarig Maria Falkevik Tel: 054-19 70 74. E-mail: maria.falkevik@lansstyrelsen.se

© 2012, Nordic Industry Consulting AB